neron mini eOZ

System neron mini eOZ - elektroniczny obieg zleceń – system do zarządzania obiegiem zleceń w przedsiębiorstwie. 

Umożliwia w prosty i intuicyjny sposób automatyzację procesów biznesowych w przedsiębiorstwie począwszy od złożenia zamówienia, poprzez proces produkcji aż do kompletacji produktu o czym Klient informowany jest automatycznie generowanym sms'em. 

  

 

 

Korzyści płynące z wykorzystania systemu neron mini eOZ   


 •   

  Efektywne zarządzanie produkcją

  Dzięki wdrożeniu systemu neron mini eOZ przedsiębiorstwo jest w stanie zarządzać procesami produkcyjnymi znacznie szybciej i efektywniej niż do tej pory.

 •   
    

  Oszczędności czasu i zasobów

  neron mini eOZ znacznie skraca czas obiegu zleceń pomiędzy gniazdami produkcyjnymi. Ułatwia i przyspiesza komunikację między pracownikami działu handlowego oraz produkcyjnego.

 •   
    

  Usprawnienie kontaktów z Klientem

  neron mini eOZ pozwala Klientom na śledzenie obiegu złożonych przez nich zleceń. Generuje również automatycznie smsa z powiadomieniem o kompletacji zamówienia. 

Dla kogo przeznaczony jest system neron mini eOZ?

System neron mini eOZ to szybkie i efektywne rozwiązanie dla różnego rodzaju przedsiębiorstw świadczących usługi zarówno firmom jak i osobom prywatnym. Dzięki prostym mechanizmom przeglądania zleceń, możliwe jest śledzenie statusu ich realizacji na poszczególnych stanowiskach pracy (gniazdach). Dostęp do tych informacji mają pracownicy firmy jak również Klienci. 

Klienci posiadając własny login i hasło w każdej chwili mogą sprawdzić status złożonych zleceń, natomiast o gotowości zlecenia do odbioru Klient jest informowany automatycznie wysyłanym sms'em.

 

 

 

Firmom korzystającym już z oprogramowania 

neron mini eOZ polecamy:

 

SYSTEM 3D 
(OD WIZUALIZACJI DO PRODUKCJI)
ZARZĄDZANIe relacjami z klientami
KOMPLEKSOWa INFORMATYZACJa
(OBSŁUGA WSZYSTKICH PROCESÓW FIRMY POPRZEZ SYSTEM KLASY ERP)