neron www

Nowoczesna, mobilna i responsywna strona internetowa

 

Wśród kluczowych czynników pomagających przedsiębiorstwu odnieść rynkowy sukces jest jego wizerunek w oczach partnerów i Klientów. Dlatego profesjonalna strona internetowa stała się koniecznością. neronIT projektuje i wdraża strony internetowe w oparciu o autorski system zarządzania treścią neron www.

 

 

 

Wykorzystanie najnowocześniejszych technologii umożliwiło nam stworzenie bardzo prostego i intuicyjnego w obsłudze systemu, w którym samodzielnie można dokonywać zmian: dodawać i edytować treści, opracowywać dokumenty multimedialne, itp. 

Strony treści mogą być edytowane niezależnie od drzewa menu i dołączane wtedy, kiedy administrator uzna to za stosowne. Dzięki oddzieleniu menu od zawartości można łatwo zarządzać prezentowanymi danymi przygotowywanymi przez wielu użytkowników posiadających uprawnienia edytora treści i galerii.

 

 

 

 

 

 

Inne polecane systemy neronIT

 

ZARZĄDZANIe RELACJAMI Z KLIENTAMI
neron eSKLEP
PROFESJONALNa OBSŁUGa KLIENTÓW PRZEZ INTERNET
UPORZĄDKOWANIe KOMuNIKACJI W FIRMIE